Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

– roboty budowlane

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza,
30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 235

zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Remont korytarza głównego, pomieszczenia socjalnego WF oraz inne prace remontowe w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

przy ul. Juliusza Lea 235”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

- zamieszczono dnia 26.06.2019 r.

Modyfikacja (1) Ogłoszenia o zamówieniu / Zaproszenia do złożenia oferty

- zamieszczono dnia 01.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

- zamieszczono dnia 12.07.2019 r.


Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza,
30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 235


zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Remont korytarza głównego, pomieszczenia socjalnego WF oraz inne prace remontowe w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

przy ul. Juliusza Lea 235”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 –Oświadczenie dot. osób, które będą uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 3 –Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

Załącznik nr 5 –Wykaz robót,

Załącznik nr 6 –Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- zamieszczono dnia 14.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

- zamieszczono dnia 25.06.2019 r.
Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.