Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej - szkoła mieszcząca się dziś przy ul. Lea 235 ma już swą tradycję.
    Początki szkoły sięgają 1 X 1945 r. Zaistnieliśmy wtedy jako Państwowe Liceum Spółdzielcze. Pierwszym budynkiem szkoły była mieszkalna kamienica przy Al. Mickiewicza 51. Tam w sześciu pokojach przeznaczonych na sale lekcyjne rozpoczęto najpierw "kursy maturyczne" dla dorosłych, a następnie naukę w liceum. Szkoła wielokrotnie zmieniała profile kształcenia, a od roku szkolnego 1961/62 wraz z powstaniem kierunków "budowy dróg i mostów" oraz "urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych" otrzymała nazwę Technikum Komunikacyjne. Kilk sal lekcyjnych nie mogło sprostać rozwijającej się szkole. Stale zwiększająca się liczba młodzieży wymagała lepszych warunków lokalowych. W roku szkolnym 1950/51 szkoła mieściła się, oprócz Al. Mickiewicza, przy ul. Świerczewskiego 14. Od nowego roku szkolnego przeprowadzono się do budynku przy ul. Grodzkiej 54.

    W roku 1963 rozpoczęto planowanie nowego budynku szkoły "999-tej Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego". Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora - Józefa Rokosza, uczniów, nauczycieli i Komitetu Budowy wzniesiono nowy gmach i oddano go do użytku 2 IX 1965 roku.  Tak powstała dzisiejsza siedziba szkoły. Nowy budynek posiadał 17 sal, świetlicę, bibliotekę, pokój nauczycielski, salę gimnastyczną z gabinetem dla nauczycieli WF-u, pomieszczenia dla administracji, gabinet dyrektora, zaplecze naukowe, praownie naukowe, pracownie: rysunku technicznego, fizyczną, materiałów drogowych oraz gabinety: mierniczy, pomocy naukowych, zawodowych, przysposobienia wojskowego. Później zaczęły funkcjonować klasopracownie: drogowa, mostów oraz gabinety predmiotowe. 
    W roku szkolnym 1968/69 szkołę przemianowano na Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego. Po następnej reorganizacji (1976) nastąpiła zmiana w strukturze i nazwie szkoły na Zespół Szkół Budownictwa Wodnego i Drogowego. Rok szkolny 1979/1980 to pojawienie się klas geodezyjnych technikum. Ta ostania reorganizacja dała podstawy do obecnie istniejącej: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. 
    W roku 1996 szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia, otrzymała imię Gabriela Narutowicza oraz nowy sztandar.

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.