Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Lp.

Data

Praca do wykonania

1.

29.08.2019

godz.9.00

Plenarna Rada Pedagogiczna

2.

30.09.2019 godz.9.00

godz. 10.00

Zebranie Komisji Wychowawców

Zebranie Zespołów Przedmiotowych

3.

02.09.2019

godz.8.00

godz.9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Msza święta w kościele pw. św. Wojciecha

Inauguracja Roku Szkolnego w ZSGDiGW

4.

do 09.09.2019

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

5.

12.09.2019

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV

6.

do 16.09.2019

Przygotowanie dokumentacji nauczycieli (wymagań edukacyjnych, planu pracy wychowawczej, plany prac komisji przedmiotowych, rozkłady materiałów)

7.

do 16.09.2019

Skompletowanie dokumentacji szkolnej przez wszystkich nauczycieli. (m.in. arkusze ocen, wydruki e-dzienników)

8.

Do 30.09.2019

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez uczniów klas IV

9.

14.10.2019

Święto Edukacji Narodowej - Ślubowanie klas pierwszych technikum

10.

14.11.2019

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów I, II, III, IV

11.

listopad 2019

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, języka obcego, matematyki i wybranego przedmiotu dla uczniów klas IV

12.

13.12.2019

Ostateczne wystawienie ocen na koniec I semestru z przedmiotów zawodowych we wszystkich klasach czwartych

13.

20.12.2019

Ostateczne wystawienie ocen na koniec I semestru

14.

23.12 -31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

15.

03.01.2020

Konferencja klasyfikacyjna

16.

09.01.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna – model „d” (sesja zimowa)

17.

10.01.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna (sesja zimowa)

18.

15.01.2020

Plenarna Rada Pedagogiczna

19.

16.01.2020

Spotkanie semestralne z rodzicami uczniów klas I, II, III, IV

20.

27.01 –09.02.2020

Ferie zimowe

21.

11.01-15.02.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna – model „w” (sesja zimowa)

22.

do 22.02.2020

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

23.

05.03.2020

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas IV

24.

16.03.2020

Święto Szkoły

25.

02.04.2020

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas I, II, III

26.

08.04.2020

Ostateczne wystawienie ocen uczniom klas IV

27.

09.04-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

28.

20.04.2020

Konferencja klasyfikacyjna klas IV

29.

24.04.2020

Zakończenie zajęć w klasach czwartych - pożegnanie  absolwentów

30.

04.05.-29.05.2020

Praktyki zawodowe dla klas: 3la, 3lb, 3lo, 3g

31.

04.05.2020

Egzamin maturalny z j. polskiego

32.

05.05.2020

Egzamin maturalny z matematyki

33.

06.05.2020

Egzamin maturalny z j. angielskiego

34.

10.06.2020

Ostateczne wystawienie ocen w klasach technikum

35.

19.06.2020

Konferencja klasyfikacyjna klas technikum

36.

22.06.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna model ”d” sesja letnia

37.

23.06.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. pisemna sesja letnia

38.

26.06.2020

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2019/20

39.

24.06.-

09.07.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cz. praktyczna model „w’ sesja letnia

40.

30.06.2020

Plenarna Rada Pedagogiczna


Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.