Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

W Szkole Policealnej dla Dorosłych kształcimy w zawodzie technik geodeta. Zajęcia odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów dwa razy w miesiącu. Nauka trwa 4 semestry. W ramach programu nauczania realizowane są przedmioty zawodowe z którymi słuchacz zapoznawany jest w formie teoretycznej oraz praktycznej. Na zajęciach wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt geodezyjny m.in.niwelatory i tachimetry elektroniczne marki TOPCON, niwelator kodowy oraz radiotelefony. W III semestrze słuchacze uczestniczą w praktykach zawodowych.

Podczas cyklu kształcenia słuchacz przystępuje do trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie tj:

 • BD.31 Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów. (Po III semestrze)
 • BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. (Po IV semestrze)

Po zdaniu wszystkich egzaminów słuchacz otrzymuje dyplom technika geodety.

Rekrutacja:

Do 27 czerwca należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • formularz osobowy (poniżej)
 • dwa zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • badania lekarskie (skierowanie na badania zostanie wydane w sekretariacie szkoły po złożeniu dokumentów)

 • Formularz osobowy

  Regulamin rekrutacji

  Partnerzy Szkoły

  Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

  zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

  rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

  adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl  Polityka prywatności


  Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.