Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Oferta szkoły

W Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska możesz podjąć naukę w jednym z pięciu oferowanych przez szkołą zawodów:

Podczas pięcioletniego cyklu nauczania uczniowie realizują przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym, przedmioty kształcenia zawodowego teoretycznie i praktycznie. Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym uwzględniają zawód, w którym kształci się młodzież, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły. Od klasy pierwszej proponowanym przedmiotem w zakresie rozszerzonym w zawodzie technik geodeta jest matematyka a w zawodach technik logistyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska, technik drogownictwa jest język angielski, od klasy drugiej do wyboru przez uczniów jeden przedmiot spośród przedmiotów:
geografia, fizyka, chemia, biologia.

W trakcie nauki uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, umożliwiających uzyskanie dyplomu technika w wybranym zawodzie. W szkole kształcenie teoretyczne łączone jest z nabywaniem umiejętności praktycznych.
W ramach programu nauczania w technikum realizowane są praktyki zawodowe w specjalistycznych firmach oraz ćwiczenia geodezyjne. Dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorstwami oraz wyższymi uczelniami młodzież uczestniczy w wielu spotkaniach z naukowcami i specjalistami branżowymi zapoznając się z nowoczesną technologią prac inżynieryjnych. Pozyskane fundusze unijne pozwalają młodzieży na nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności. W ramach projektu "Centra kompetencji zawodowych" organizowane są zajęcia podnoszące umiejętności geodezyjne oraz z języka obcego zawodowego. Dodatkowo uczniowie mogą wziąć udział w kursach prawa jazdy, operatora dronem i operatora wózków widłowych. P
onadto młodzież może rozwijać swoje talenty: recytatorskie, fotograficzne, muzyczne i zainteresowania sportowe. Nasi uczniowie mają osiągnięcia w Olimpiadzie Geodezyjno - Kartograficznej, Logistycznej, Ekologicznej, Języka niemieckiego oraz zawodach sportowych.

BAZA DYDAKTYCZNA

Zespół Szkół dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną do realizacji programów nauczania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: pracownie informatyczne, laboratorium chemiczne, pracownie zawodowe, instrumentarium geodezyjne, salę gimnastyczną, siłownię, skomputeryzowaną bibliotekę wraz
z multimedialnym centrum czytelniczym. Pozyskiwane środki z funduszy unijnych przyczyniają się do wzbogacenia pomocy naukowych i podnoszenia jakości kształcenia.

Dla uczniów spoza Krakowa istnieje możliwość zakwaterowania w internacie odległym o ok 5 minut drogi od szkoły

DLACZEGO WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE (wg opinii uczniów)

  • Zdobędziesz jeden z czterech atrakcyjnych zawodów dzięki czemu to praca będzie cię szukać a nie na odwrót.
  • Nowoczesne pracownie, specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowana kadra pomogą ci osiągnąć odpowiednie kwalifikacje w zawodzie.
  • Dzięki ciągłemu monitorowaniu szkoły będziesz się czuł w niej bezpiecznie.
  • Indywidualne szafki pozwolą ci ograniczyć ciężar plecaka.
  • Dobra lokalizacja sprawi, że z każdego miejsca w Krakowie jak i okolic bez problemów dojedziesz do szkoły na czas.
  • Ogólnodostępne wi-fi zapewni ci na stały kontakt ze swoimi bliskimi i znajomymi.
  • Przyjazna atmosfera spowoduje, że podczas lekcji nie będziesz czuł stresu i zdenerwowania.
  • Zajęcia pozalekcyjne oraz imprezy tematyczne rozwiną twoje zainteresowania i zdolności artystyczne i sportowe.
  • Majowe praktyki zawodowe i ćwiczenia oderwą cię na miesiąc od szkolnej ławki.


Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.