Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2016".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Zasady przeliczania punktów dla kandydatów do klasy pierwszej technikum

Przedmioty podlegające przeliczeniu (z ocen uzyskanych na świadectwie z ukończenia gimnazjum) we wszystkich zawodach kształconych w szkole:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy nowożytny wskazany przez kandydata,
  • informatyka

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej czteroletniego technikum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

  • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  • przeliczenie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum ze wskazanych powyżej przedmiotów, wg punktacji ustalonej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,
  • inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie gimnazjum zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.