Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Współpraca obejmuje:

 • możliwość udziału uczniów Zespołu Szkół w wybranych warsztatach otwartych i wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię,
 • udział Zespołu Szkół w Klubie Szkół Partnerskich Uczelni,
 • prowadzenie przez nauczycieli akademickich wykładów śródsemestralnych dla uczniów Zespołu Szkół,
 • współdziałanie w organizowaniu praktyk zawodowych dla wybranych uczniów Zespołu Szkół,
 • wspieranie przez Uczelnie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji,
 • przyznawanie przez Uczelnię dla najlepszego absolwenta szkoły „Złotego indeksu” uprawniającego do bezpłatnych studiów stacjonarnych.
 • umożliwienie przeprowadzania badań naukowych wśród nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół oraz ich rodziców stanowiących podstawę pisania prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich.


Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Współpraca polega na:

 • Uczestnictwie w wykładach na Uniwersytecie,
 • Udziale w badaniach w laboratoriach wydziałowych,
 • Poznawaniu oferty dydaktycznej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz działalności społecznej Samorządu Studentów,
 • Odbywaniu praktyk zawodowych przez uczniów kształcący się w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji.


Społeczna Akademia Nauk

Szkoła wspierana jest w zakresie:

 • Nieodpłatnego uczestniczenia w programach oferowanych przez uczelnię (imprezy, targi, wystawy, wykłady gościnne, w ramach programu "Spotkania z Wiedzą").
 • Przekazania dla maturzystów teczek do przechowywania świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Dostarczenia do szkoły wody mineralnej dla maturzystów przed egzaminem dojrzałości.
 • Nieodpłatnego Kursu Maturalnego z Matematyki na platformie e-learningowej Społecznej Akademii NaukWyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Współpraca polega na:

 • Uczestnictwie młodzieży technikum w wykładach i warsztatach na temat rynku kapitałowego i giełdy,
 • Realizacji programu edukacyjnego „I ty możesz zostać maklerem giełdowym”, w którym uczniowie od praktycznej strony nauczą się inwestowania na giełdzie oraz analizowania sytuacji na rynkach,
 • Udział w wizytach i zajęciach w Wyższej Szkole Europejskiej na temat preorientacji zawodowej i rynku pracy.


Politechnika Krakowska -Centrum Pedagogiki i Psychologii

Współpraca obejmuje realizację praktyk z zakresu przedmiotów zawodowych na terenie Zespołu Szkół Geodezyjn - Drogowych i Gospodarki Wodnej dla studentów Studium Pedagogicznego
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Współpraca obejmuje realizację praktyk pedagogicznych na terenie Zespołu Szkół Geodezyjno -
Drogowych i Gospodarki Wodnej dla studentów wydziałów: filozoficznego, pedagogicznego i matemtyczno - fizyczno - technicznego.


Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.