Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Zajęcia na odległość

Od dnia 25.03. do 10.04.2010 zajęcia edukacyjne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

Życzymy sukcesów i satysfakcji wynikających z tej formy nauczania. Prosimy o pozostanie w domu i przestrzeganie komunikatów służb sanitarnych.

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu „Rozczytana klasa”

w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

I. Organizator: Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

II. Cele konkursu:

1. Zainteresowanie młodzieży czytelnictwem

2. Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o literaturze

3. Kształtowanie umiejętności interpretacji tekstów

4. Poznanie gatunków literackich

III. Warunki uczestnictwa

1.W konkursie „Rozczytana klasa” mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas Szkoły.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przeczytanie przez uczniów największej ilości książek pożyczonych w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 Kraków.

IV. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

1. Termin pożyczenia książek z Biblioteki Szkolnej zostaje określony do dnia 15 czerwca 2020.

V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Klasa o największej liczbie pożyczonych i przeczytanych książek zostanie ogłoszona zwycięzcą konkursu.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 26 czerwca 2020r.

3. Dla zwycięskiej klasy przewidziane są nagrody w postaci biletów do kina ufundowane przez Radę Rodziców.

4. Dla ucznia o największej liczbie pożyczonych i przeczytanych książek przewidziane są nagrody książkowe.

VI. Postanowienia końcowe

Warsztaty weekendowe wiosna 2020

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” organizuje naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Pragniemy poinformować i przede wszystkim zaprosić uczniów do uczestnictwa w wymienionych poniżej warsztatach.

Uniwersytet Jagielloński:

- Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy

- Biologia

- Matematyka

- Geografia

- Prawo

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE)

- Informatyka

Akademia Górniczo- Hutnicza

- Informatyka

- Fizyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

- język angielski

- chemia

Uniwersytet Pedagogiczny

- język angielski

- język niemiecki

- język francuski

Uniwersytet Ekonomiczny

- matematyka z elementami rachunkowości

- Biologia

TERMIN: 27-29 marca 2020 r.

Ostateczny termin rekrutacji uczniów upływa 17 lutego 2020 roku.

Szczegółowych informacji udziela p. Łukasz Ślusarz

GIGANCI PROGRAMOWANIA

W związku z organizacją kolejnej edycji ogólnopolskiego wydarzenia "Koduj z Gigantami" zapraszamy uczniów do wzięcia w bezpłatnych warsztatach programowania. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej a także Prezydenci Miast, w których odbędą się warsztaty.

Zapisy na stronie internetowej

https://www.giganciprogramowania.edu.pl/nauka-programowania-wydarzenia

REGULAMIN

I edycji Szkolnego Konkursu „Warto przeczytać”


I. Organizator: Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie


II. Cele konkursu:

1. Zainteresowanie młodzieży czytelnictwem

2. Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o literaturze

3. Kształtowanie postaw empatycznych młodego pokolenia.

4. Kształtowanie umiejętności interpretacji tekstów

5. Umiejętność poznania gatunków literackich

6. Umiejętność tworzenia i oceny utworów literackich

7. Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności konkretyzacji dzieł literackich przez uczniów

 

III. Warunki uczestnictwa

1.W konkursie „Warto przeczytać” mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas Szkoły.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przeczytanie przez ucznia dowolnego działa literackiego, oraz napisanie recenzji tego utworu.

a) recenzja powinna zostać napisana odręcznie, na arkuszu formatu A4 (w kratkę lub linię), powinna mieć zachowane wyznaczniki gatunkowe.

b) praca powinna zostać podpisana, co jest jednoznaczne, że praca jest wykonana przez autora i nie  była nigdzie publikowana.

 

IV. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

1. Termin złożenia - recenzje należy złożyć do dnia 24 stycznia 2020 do godziny 14.00

2. Miejsce złożenia – biblioteka Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 Kraków


V. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Szkoły.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2020r.

3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

 

VI. Tematyka i zakres Konkursu

1. Tematyka konkursu – recenzja działa literackiego.

2. Zakres – utwory, które w opinii uczniów „warto przeczytać”.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.