Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Rok 2012

W roku 2012 oferta projektu  "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce",  została poszerzona o kolejne kursy rozwijające zainteresowania i kształtujące umiejętności.  W lutym, rozpoczęło się  szkolenie z  zakresu kosztorysowania, składające się z dwóch modułów. W czasie trwania zajęć, uczniowie nabyli umiejętności przedmiarowania i kosztorysowania robót ziemnych i drogowych z wykorzystaniem programów komputerowych Metri CAD oraz ZUZIA.
Kolejna propozycja projektu obejmowała ćwiczenia związane z obsługą nowoczesnego sprzętu geodezyjnego oraz zastosowania nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w laboratoryjnych pracach badawczych związanych z ochroną środowiska. Pierwsze, skierowane były  głownie do uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta. Podczas 40 godzin, uczestnicy  zapoznali się m.in. z obsługą elektronicznych instrumentów geodezyjnych m.in. tachimetru TOPCON GPN oraz  niwelatora  SOUTH DL. Wykonywali również szereg pomiarów, na podstawie których sporządzali projekty realizacji prac. Drugi kurs obejmował głównie prace wykonywane w laboratorium chemicznym. Młodzież, samodzielnie dokonywała pomiarów analitycznych, w celu określenia przydatności wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Do tych czynności wykorzystana była nowoczesna aparatura kontrolno-pomiarowa. Kursanci,  wzięli również udział w zajęciach seminaryjnych odbywających się poza szkołą,  w trakcie których zapoznali się z systemem monitoringu środowiska na terenie województwa.
Pod koniec roku projekt został wzbogacony o możliwość organizacji wizyt zawodoznawczych do specjalistycznych zakładów branżowych. W listopadzie i grudniu zorganizowano dwa wyjazdy do Zakładu Uzdatniania Wody w Dobczycach, w których wzięło udział 30 osób. Pracownik oprowadzający grupę  po zakładzie, przedstawił proces technologiczny uzdatniania wody oraz metody laboratoryjnego badania parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Ponadto, umożliwiono zwiedzenie ujęcia wodnego i pompownię wieżową, wraz ze zbiornikami wodno powietrznymi

Oprócz nowych szkoleń po raz kolejny rozpoczęły się te,  które w ubiegłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kontynuowano również zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz dodatkowe z języka angielskiego dla branży logistycznej.

Zmieniająca się oferta projektu sprawia, że coraz więcej uczniów jest zainteresowana możliwością  wzięcia w nim udziału. W bieżącym roku z różnych form wsparcia skorzystało ok 120 osób.


Lata 2010-2011

W roku szkolnym 2010-2011 na potrzeby realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" został zakupiony specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe. Baza szkoły wzbogaciła się m.in. o 10 laptopów, tablicę interaktywną, sprzęt geodezyjny (tachimetr elektroniczny, niwelator cyfrowy, radiotelefon), wizualizer, rzutniki multimedialne, kolorową kserokopiarkę, aparaturę kontrolno pomiarową do laboratorium chemicznego (waga precyzyjna, koduktometr, mieszadło magnetyczne, biurety automatyczne), czytniki kodów kreskowych, stereoskopy. Ponadto zakupiono programy komputerowe m.in. takie jak Auto CAD, Auto CAD Civil 3D, Zuzia, Corel, Adobe Photoshop oraz podręczniki do języka angielskiego. Pomoce te stanowią bazę dydaktyczną do realizacji specjalistycznych kursów oraz zajęć, które rozpoczęły się w marcu 2011 roku. Do tej pory 30 uczniów wzięło udział w kursach Auto Cada, Auto Cada Civil 3D - projektowanie dróg, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne. Kolejne 40 osób kontynuuje udział w kursie języka angielskiego zawodowego oraz zajęciach wyrównawczych z matematyki. Jesienią tego roku rozpocznie się kurs prawa jazdy, natomiast od r. 2012 dotychczasowa oferta zostanie poszerzona o kursy: obsługi sprzętu geodezyjnego, kosztorysowania w programie Zuzia, zastosowania nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej w laboratoryjnych pracach badawczych związanych z ochroną środowiska.

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com     


Polityka prywatności


Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.